Project Oude Briel

Oude Briel
initiatiefnemers Oude Briel

Start tweede fase project Oude Briel

Start tweede fase project Oude Briel in Dendermonde en Buggenhout om mobiliteitsprobleem op te lossen.

Kernboodschap ‘project Oude Briel’

kaart Oude Briel

Oude Briel

De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen.
Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus. Bij dit hele transformatieproces zullen de partners, in de mate van het mogelijke, rekening houden met de situatie van de bestaande bedrijven.

Het project betekent voor de streek een belangrijke economische impuls. Het kan extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen realiseren.

Het projectgebied omvat het huidige industriegebied in Baasrode volgens het gewestplan. Klik op de kleine foto (rechtermuisklik), om kaart met het afgebakende projectgebied te downloaden.  

Partners

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Oost-Vlaanderen staat in voor het planningstraject. Dit is de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) en het onderzoeken van de milieu- en mobiliteitseffecten.
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen is de uitvoerder van het sociaal-economisch beleid van de provincie Oost-Vlaanderen. In het project Oude Briel treedt de POM op als projectcoördinator.
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) beheert als Vlaamse overheidsintsantie de waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen en heel wat gronden erlangs. In het project Oude Briel staat W&Z in voor het realisatietraject.

De drie partners willen alle belanghebbenden bij de realisatie betrekken.

Ondersteuning

De stad Dendermonde ondersteunt dit project Oude Briel.

Meer informatie over het project in artikel Transformatieproces.

Nieuwsbrieven

Studies Oude Briel

Definitieve versies

Plan Mer

Ontwerpteksten

PRUP

 

Sponsorlogo-compact-smal